SOSYAL PROJELER

KUDÜS’TE SOSYAL SEKTÖRÜN DURUMU

İşgal yönetiminin Kudüslüleri Kudüs’ten çıkarma ve uzaklaştırma amaçlı ortaya koyduğu sistematik, kasıtlı aşırı ihmal ve tüm boyutlarıyla şehri tamamen Yahudileştirme politikalarından dolayı bugün Kudüslüler çok zor bir yaşam mücadelesi vermektedirler. Bu bağlamda işgal yönetiminin hedeflediği politikalar aşağıdaki gibidir:

1.         İsrail işgal yönetimi, 2022 yılına kadar Kudüs belediyesi sınırları içerisinde yaşayan Kudüslülerin nüfus oranını %22’e kadar azaltmak için kendine bir hedef belirledi. Bu nedenle ırkçı ayrılık duvarını inşa etmek suretiyle 90.000’den fazla Kudüslü vatandaşın duvar dışında kalmasını sağladı. Bu vatandaşlar Kudüs belediyesinin öngördüğü her türlü vergiyi düzenli ve istikrarlı bir şekilde ödemelerine rağmen herhangi bir bakım ve hizmetten yararlanamamakta. Buna ilaveten birçok Kudüslü vatandaşın evlerinin yerle bir edilip yıkılması, ikamet haklarının ellerinden zorla alınması ve Batı Şeria’ya göçe zorlanmaları,

2.         İşgal yönetiminin Kudüslüleri resmi vazifelerden yoksun bırakması ve kısıtlayıcı tüm imkân ve yolları kullanmak suretiyle uyguladığı ırkçı ve ayrıştırıcı politikasının işsizlik oranlarının artmasına, fakirlik oranının yükselmesine ve yaşam koşullarının gerileyip bozulmasına zemin oluşturması,

3.         Bir dairede birden fazla ailenin veya bir odada beşten fazla kişinin yaşıyor olmasından dolayı oluşan kalabalık ve sıkışıklığın getirdiği sosyal problemlerin oranın yükselmesi,

4.         İşgal yönetiminin Kudüs toplumunun tamamen ifsat edilip yıkılması ve şehirden göç etmeye mecbur kalmaları için uyguladığı sistemik planlar çerçevesinde birçok çete ve mafyanın ortaya çıkması, alkol ve uyuşturucu kullanım oranının %7’ye yükselmesi,

5.         İşgal yönetiminin, uluslararası herhangi bir kural ve norma aldırış etmeden Kudüslü vatandaşları öldürme, uzaklaştırma ve tutuklama gibi bir takım keyfi uygulamalarda bulunması,

6.         İşgal yönetiminin beton bloklarla cadde ve sokakları kapatması ve toplu cezalandırma politikası uygulaması,

7.         Kudüslülerin sosyal meşru hakkı olan temel temizlik hizmetleri ve yürüyüş alanları, yeşil parklar ve çocuk oyun parkları gibi haklarından istifade etmelerinin yasaklanması. (Oysaki her İsrail vatandaşı mezkûr imkân ve hakları en geniş anlamda kullanabilmektedir.)

 

KUDÜS’TE SOSYAL ALANDAKİ PROGRAMLARIMIZ

 

1.   STK’ların Rehabilite Edilip Güçlendirilmesi

1.  Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için Kudüs’teki STK’ların tümünün rehabilite ve yeniden inşa edilmesi,

2.  STK’ların imkân ve potansiyellerinin geliştirilmesine katkıda bulunması için araştırma ve eğitim merkezlerinin kurulması,

 

2.   Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Programlarının Desteklenmesi

1.  Kudüs’te kadınları bilinçlendirme programları ve faaliyetlerin desteklenmesi,

2.  Kadınlar için ekonomik güçlendirme programlarının desteklenmesi (El sanatları, meslek edindirme kursları),

Sosyal hayata hazırlık programlarının desteklenmesi (Kadın sağlığı, anne-çocuk programları, çocuk bakımı, ergenlik dönemi v.s),

 

 

3.   Çocuklara Yönelik Programların Desteklenmesi

1.  Çocuk hakları ve çocuk gelişimi konusunda toplumsal farkındalık programlarının desteklenmesi,

2.  Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik programlarının desteklenmesi,

3.  Marjinal (ilgisiz kalmış) çocuklara yönelik psiko-sosyal destek programlarının desteklenmesi,

4.  Kreşler ve anaokullarındaki bakım programlarının desteklenmesi,

5.  Kimsesiz çocukların bakımlarının üstlenilmesi,

 

4.   Gençlik Programlarının Desteklenmesi

1.  Gençler için kültürel ve toplumsal bilinçlendirme programlarının desteklenmesi,

2.  Üniversite mezunu gençleri iş piyasasına hazırlama/yetiştirme programlarının desteklenmesi,

3.  Gençliği evliliğe teşvik ve yardım için iffet programlarının desteklenmesi,

4.  Genç toplum liderleri programlarının desteklenmesi,

5.  Toplumda olumsuz olgu ve olaylarla mücadele programlarının desteklenmesi,

6.  Folklorün korunması ve eğitim-kültür programlarının desteklenmesi,

7.  Kültür ve spor kulüplerine destek sağlanması,

 

KUDÜS’TE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 

Geçmişte Kudüs ileri seviyede sağlık hizmetleri vermekteydi ve sadece Kudüslü vatandaşlar için değil aynı zamanda Batı Şeria ve Gazze’de ikamet edenler için de önemli bir sağlık merkezi konumundaydı. Lakin işgal yönetiminin uyguladığı blokaj, kuşatma ve tecrit politikasıyla Kudüs şehri kademeli olarak Arap bölgesinden (Gazze ve Batı Şeria) izole edildi. Batı Şeria ve Gazze’de oturanların Kudüs’e girişlerine izin verilmemektedir. Ancak Filistin Ulusal Yönetimiyle koordinasyon sonunda yok denecek kadar az talebe cevap verilmektedir. 2010 yılından beri ırkçı ayrılık duvarının inşasıyla birlikte Kudüs tamamen kapatıldı, doktorlar ve ambulans personelinin bölgeye girişi yasaklandı. İşgal yönetiminin sağlık kuruluşlarına karşı uyguladığı sistematik baskı ve zorlama, bu kuruluşları hizmet veremez hale getirdi. İşgal yönetiminin emrivaki politikası çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

1.  Kudüs hastanelerinin %70’den fazla hasta kaybı,

2.  Hastanelerin birçoğunda devamlı ekonomik sıkıntının baş göstermesi

3.  Tüm Kudüslülerin işgal yönetimi hastanelerinden tedavi hizmeti almaya ve bu doğrultuda İsrail sağlık sigortası ücretini ödemeye zorunlu kılınmaları, ödeme yapılamaması durumunda Kudüslü vatandaşın gayrimenkullerinin haczedilmesi,

4.  Irkçı duvarın dışında kalan Kudüslü vatandaşa kaliteli bir sağlık hizmetinin sağlanamaması,

5.  Arap bölgesinde yeteri derecede anne ve çocuk merkezlerinin bulunmaması, (Örneğin Kudüs’te 25 adet sağlık merkezi bulunmakta olup bunlardan 21 adedi İsrail toplumuna hizmet verirken sadece 4 tanesi Kudüslülere hizmet vermektedir).

6.  Kudüslülerin yaşadığı bölgelerin kasıtlı olarak ihmal edilmesi ve o bölgelere temel sağlık altyapısının sağlanmaması,

7.  Tıp ve hemşirelik fakültelerinden mezun olanlara mesleki zorunlu eğitim uygulamalarına izin verilmemesi, verilse bile İbranice bilme şartının koşulduğu ve çok az insanın geçebildiği zor bir imtihandan yapılması,

8.  Kudüs’ün, özel ihtiyaç sahibi ve yaşlı bakım merkezlerinden birçoğunu kaybetmesi,