SAĞLIK PROJELERİ

SAĞLIK PROJELERİ

 KUDÜS’TE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

 

Geçmişte Kudüs ileri seviyede sağlık hizmetleri vermekteydi ve sadece Kudüslü vatandaşlar için değil aynı zamanda Batı Şeria ve Gazze’de ikamet edenler için de önemli bir sağlık merkezi konumundaydı. Lakin işgal yönetiminin uyguladığı blokaj, kuşatma ve tecrit politikasıyla Kudüs şehri kademeli olarak Arap bölgesinden (Gazze ve Batı Şeria) izole edildi. Batı Şeria ve Gazze’de oturanların Kudüs’e girişlerine izin verilmemektedir. Ancak Filistin Ulusal Yönetimiyle koordinasyon sonunda yok denecek kadar az talebe cevap verilmektedir. 2010 yılından beri ırkçı ayrılık duvarının inşasıyla birlikte Kudüs tamamen kapatıldı, doktorlar ve ambulans personelinin bölgeye girişi yasaklandı. İşgal yönetiminin sağlık kuruluşlarına karşı uyguladığı sistematik baskı ve zorlama, bu kuruluşları hizmet veremez hale getirdi. İşgal yönetiminin emrivaki politikası çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

* Kudüs hastanelerinin %70’den fazla hasta kaybı,

* Hastanelerin birçoğunda devamlı ekonomik sıkıntının baş göstermesi

* Tüm Kudüslülerin işgal yönetimi hastanelerinden tedavi hizmeti almaya ve bu doğrultuda İsrail sağlık sigortası ücretini ödemeye zorunlu kılınmaları, ödeme yapılamaması durumunda Kudüslü vatandaşın gayrimenkullerinin haczedilmesi,

* Irkçı duvarın dışında kalan Kudüslü vatandaşa kaliteli bir sağlık hizmetinin sağlanamaması,

* Arap bölgesinde yeteri derecede anne ve çocuk merkezlerinin bulunmaması, (Örneğin Kudüs’te 25 adet sağlık merkezi bulunmakta olup bunlardan 21 adedi İsrail toplumuna hizmet verirken sadece 4 tanesi Kudüslülere hizmet vermektedir).

* Kudüslülerin yaşadığı bölgelerin kasıtlı olarak ihmal edilmesi ve o bölgelere temel sağlık altyapısının sağlanmaması,

* Tıp ve hemşirelik fakültelerinden mezun olanlara mesleki zorunlu eğitim uygulamalarına izin verilmemesi, verilse bile İbranice bilme şartının koşulduğu ve çok az insanın geçebildiği zor bir imtihandan yapılması,

* Kudüs’ün, özel ihtiyaç sahibi ve yaşlı bakım merkezlerinden birçoğunu kaybetmesi,

 

KUDÜS’TE SAĞLIK ALANINDAKİ PROJLERİMİZ

 

   1.  Bilinçlendirme ve Sağlık Bakımı Programları

*  İçki ve kötü alışkanlıkların zararları hakkında bilinçlendirme programlarının desteklenmesi,

*  Hamile anneler için sağlık bakım programlarının desteklenmesi,

*  Anaokulu ve ilkokullarda sağlık taramalarının desteklenmesi, (Çocuklara yönelik görme, işitme, a konuşma ağız ve diş sağlığı sorunlarıyla alakalı erken teşhis taramaları),

*  Kronik hastalıkların erken teşhisi için Kudüs’teki sağlık merkezlerinin desteklenmesi,

*  Uyuşturucu ile mücadeleye önem veren Kudüs’teki sağlık merkezlerinin desteklenmesi,

 

   2. Kudüs’teki Sağlık Tesislerinin Altyapılarının Desteklenmesi

*  Kudüs’teki Arap hastanelerinin altyapılarının iyileştirilmesi,

*  Arap hastanelerine modern ambulans araçlarının sağlanması,

*  İhtiyaç olan bölgelerde temel ilk yardım merkezlerinin inşa edilmesi,

 

    3.  Sağlık Personeli Eğitim Ve Gelişim Programlarının Desteklenmesi

*  Kudüs şehrindeki sağlık personeli için kursların düzenlenmesi,

*  Kudüs şehrindeki sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması,

 

   4. Tıp Öğrencilerinin Desteklenmesi Programları

*  Tıp fakülteleri ve sağlık bilimlerinde okuyan Kudüslü öğrencilere eğitim bursu sağlanması,

*  Kudüslü tıp doktorlarının ihtisas programlarını tamamlamaları için gerekli maddi desteğin sağlanması,

*  Kudüs’teki sağlık personelinin eğitim ve gelişimi için düzenlenen programların desteklenmesi,