EKONOMİ PROJELERİ

KUDÜS’TE EKONOMİ SEKTÖRÜNÜN DURUMU

İşgal yönetiminin keyfi uygulamaları ve şehrin ekonomisini kendi ekonomisiyle doğrudan entegreli hale getirmesi dolayısıyla bugün Kudüs ekonomik olarak trajik bir durumdadır. Halkın sıkıntısının temel sebebi Kudüs’te yaşam maliyetinin yüksekliğidir. Mesele bununla da sınırlı olmayıp, işgal yönetiminin devamlı olarak Kudüs halkına karşı muhtelif yollarla uyguladığı baskılar da ekonominin felç olmasında etkendir. Kutsal şehirde yaşanan en önemli sorunları şöyle özetleyebiliriz:

*Kudüs’te Araplara ait bölgenin ikiye ayrılması, bir kısmının utanç duvarın içinde ve diğer kısmının da duvarın dışında bırakılması,
*Şehrin girişine kurulan bariyerlerin (kontrol noktaları) bireysel ve ekonomik hareketliliği engellemesi,
*Tüm konut ve ticari dükkânlara uygulanan fahiş vergilendirmeler,
*Bina ve bina inşaat izni almak isteyenlerin önlerine engeller konulması,
*Kudüslülerin kentsel genişlemesine engel olunması ve izinsiz olarak inşa edilen ek yapıların yıkmaya zorlanılması hususunda ortaya konulan keyfi uygulamalar,
*Yabancı turistlerin Arap çarşı ve dükkânlarından uzaklaştırılması ayrıca Kudüslülerin dolandırıcı ve şiddet taraftarıymış gibi gösterilmesi,

Yukarıda belirtilenlerin sonucu olarak Kudüs’te fakirlik oranı yükselmiş ve %80’e kadar ulaşmış olup, işsizlik oranı ise %27’ye yükselmiştir. Kudüs’te (utanç duvarı içinde) kalan bölgelerde nüfus fazlalaşmış, hayat dayanılmaz hale gelmiştir. Yahudilerin bütün bu uygulamalarındaki temel amacı, Kudüs’ün aslî sahiplerinin şehirden uzaklaştırılması ve Kudüs’ün tamamen Yahudileştirmektir.

 

KUDÜS’TE EKONOMİK ALANDAKİ PROJELERİMİZ

 

1.   Kudüs’teki Ekonomik Kuruluşların Rehabilitesi (İyileştirilmesi)

Ekonomik araştırma merkezlerinin inşa edilmesi ve desteklenmesi,
Ekonomi araştırmacılarının eğitim programlarının desteklenmesi,

 

2.   Kudüs’te Konut Sektörünün Desteklenmesi

*Eski Kudüs’teki evlerin restorasyonu,
*Eski Kudüs çarşılarının restorasyonu,
*Bina inşaat ruhsatı alımı için kredi fonu oluşturulması,
*Dar gelirliler için toplu konut kredi fonu oluşturulması,
*Kooperatif konutları projelerinin teşviki ve desteklenmesi,

  •  

3.   Kudüs’te Ziraat ve Sanayi Sektörünün Desteklenmesi

*Temel gıda ve hammadde konusunda Kudüs esnafının desteklenmesi,
*Küçük ölçekli üretim projelerinin desteklenmesi için kredi fonu oluşturulması,
*Turizm ve sanayi sektörü için kredi fonu oluşturulması,
*Kudüs’ün kırsal bölgelerindeki ziraatçıların desteklenmesi,