EĞİTİM PROJELERİ

KUDÜS’TE EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN DURUMU 

Eğitim, her erdemli devletin üzerine bina edilebileceği en önemli unsurlardan biridir.  Bir devlet ancak dürüst ve adil vatandaşlarıyla var olabilir. Böyle doğru ve hak tanır vatandaşların var olabilmesi için ise kaliteli bir eğitim-öğretim sisteminin bulunması gereklidir. Yöneticiler bunu, toplumda ilerleme ve kalkınma felsefesini ve toplumsal ve kültürel uygarlık mirasını koruma odaklı oluşturduğu eğitim müfredatı aracılığıyla sağlarlar. Çünkü halkın, kendisinden sonra iradesi, fikri ve bilgisiyle ülkesinin geleceğini oluşturacağını bilirler.

Ancak özellikle Kudüs’te bu durum tamamen farklıdır. İşgalci güçler, 1967’de Kudüs’ü işgal ettiğinden beri her şeyi yıkmak ve özellikle de eğitim alanını mahvetmek için elinden geleni yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Çünkü işgalci, eğitimin hak arama mücadelesinin seyrinde en önemli rolü oynayacağını çok iyi bilmektedir. Halkın, kimliğini yok etmek ve İsrail piyasasına yöneltmek suretiyle İsrail toplumu içinde eriyip kaybolması için mümkün olan her yolu kullanmış ve kullanmaktadır.

Ancak bu hamle daha sert bir hamleyle karşılık bulmuştur. Bugün tarihin en parlak sayfalarını dolduran nesillerin korunmasında şerefli bir rol üstlenen vakıf okulları ve özel okullar kurularak bu halkın belleğinin yok edilmesine geçit verilmeyerek ana kimliğin korunması çabası sürdürülmektedir. İşgal güçleri, ilim talebesinin hakkı olan zorunlu ücretsiz eğitimi almasının önüne çeşitli engeller koyduğu gibi, ona bu hakkı sağlayan bütün uluslararası anlaşmaların ve kanunların da önüne set çekmiş ve işgal altında acı çeken halka karşı kanuni sorumluluklarını görmezden gelmiş ve gelmektedir. Eğitim sistemi başta olmak üzere Kudüs’ü ele geçirme ve Yahudileştirme çabası içine girmiş ve ekonomik baskılarla genç nüfusun erken yaşlarda çalışma hayatına girmeye mecbur bırakmıştır.

Kudüs’te eğitim alanında birçok otoritenin bulunup ulusal bir otoritenin bulunmayışı bu alanda kaliteyi düşüren ve zorunlu eğitimin uygulanmasını zorlaştıran sebep olmuştur. Kudüs halkının tamamına diz çöktürmek için öğrencilerin uyuşturucu piyasasına dâhil edilmesi konusunda ise çirkin bir çaba sürdürülmektedir.

Bu problemlerin derinleşmesiyle birlikte Kudüs’te, içeride ve dışarıdaki hayır kurumlarının da desteğiyle geç olmadan konuyu ele almak üzere bir reform hareketi ortaya çıkmıştır. Bu hareket öncelikle eğitim alanındaki mevcut sorunlara, akabinde ise diğer alanlardaki acil ihtiyaçlar üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitim alanındaki mevcut sorunları şöyle özetleyebiliriz:

 

KUDÜS’TE EĞİTİM ALANINDAKİ EN ÖNEMLİ PROBLEMLER

·         Eğitimi denetleyen kurumların çoklu olması,

MÜFREDAT

ORAN

ÖĞRENCİ SAYISI

OKUL SAYISI

DENETLEYEN KURUM

FİLİSTİN OTORİTESİ

14.3%

12.582

36

VAKIF OKULARI

FİLİSTİN OTORİTESİ

32%

28.042

79

ÖZEL OKULLAR

İSRAİL HÜKÜMETİNİN BELİRLEDİĞİ MÜFR.

43.9%

38.498

52

İSRAİL MEB. VE BELEDİYE OKULLARI

İSRAİL HÜKÜMETİNİN BELİRLEDİĞİ MÜFR.

8.1%

7.259

13

SAKHNİN OKULLARI (İSRAİL HÜKMETİNE BAĞLI)

İSRAİL HÜKÜMETİN BELİRLEDİĞİ MÜFR.

1.7%

1.542

7

UNRWA

 

100%

87.498

187

TOPLAM

 

* 2200’ü aşkın sınıfa ihtiyaç duyulması ve mevcut sınıfların aşırı kalabalık olması,

* Mevcut okulların birçoğunun kiralık ve eski binalardan oluşması; laboratuvar, oyun alanı ve havalandırmalarının bulunmaması,

* Genel olarak okulların bu perişan hali ve sınıf sayısının yetersizliğinden dolayı özellikle bakanlık ve belediye okullarında okulu bırakma oranının artmasına sebep olması; bu oranın 9.sınıfta %10, 10.sınıfta %20, 11.sınıfta %30 ve 12.sınıfta %36’yı bulması; üniversite eğitimine kayıt oranının ise toplam öğrenci sayısının %50’sini geçmiyor olması,

* Vakıf ve dernek okullarındaki öğretmenlerin maaşlarının İsrail milli eğitim bakanlığı ve belediyelere bağlı olanlara göre %50 daha düşük olması sonucu eğitim kalitesinin düşmesi,

*  Kudüs’te eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun mesleki ve eğitsel yetersizliği

* Doğu Kudüs’teki (Kudüslülerin ağırlıklı bulunduğu bölge) öğrenci velilerine daima baskı yapılması; Batı Kudüs’teki Yahudi öğrenci velilerinin faydalandığı haklardan mahrum bırakılmalarının yanı sıra, daima tahrik ve karışıklık çıkartmakla itham edilmeleri,

* Toplam öğrenci sayısının %52’sini oluşturan bakanlık ve belediye okulları ile Sakhnin okullarında okuyan öğrencilerin ırkçılığa maruz kalmaları, değer ve ahlaki tavırdan uzaklaşmaları, tahrif edilmiş bir müfredat ile İsrail kültürünün onlara dayatılması, bu kurumlara bağlı tüm okullarda sınıf duvarlarına İsrail istiklal marşının zorunlu olarak asılması,

* Öğrencilerin %30’nun ırkçılık sebebiyle okullara gidememesi,

 

KUDÜS’TE EĞİTİM ALANINDAKİ PROJELERİMİZ

 

1.      Altyapı Projeleri

* Yeni okullar inşa etmek suretiyle sınıf sayısının artırılması ve mevcut okulların genişletilmesi

*  Mevcut okulların restore edilmesi ve daha kullanışlı hale getirilmesi,

* Okullar ve üniversitelerin tesis ve alanlarının geliştirilmesi,

* Kütüphane ve bilimsel araştırma merkezlerinin donatılması,

* Eğitimde modern teknoloji ve akıllı tahtaların kullanımının yaygınlaştırılması,

* İhtiyacı olan okulların bilgisayar ve fen laboratuvarlarıyla donatılması,

 

2.      Öğrenciler için burs ve yardım projeleri

* Filistin içindeki ve dışındaki Kudüslü üniversite öğrencileri için burs imkânının oluşturulması,

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs imkânının oluşturulması,

* Başarılı, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kefaleti,

* Engelli öğrencilere bakım ve destek hizmetinin sağlanması,

 

3.      Sınıf dışı programların desteklenmesi projeleri

* Öğrencilerle alakalı bilimsel ve kültürel faaliyetlere destek sağlanması,

* Okul sporları ve izcilik yaz kampları faaliyetlerine destek sağlanması

 

4.      Öğretmenlerin mesleki bilgi seviyesini yükseltme projeleri

* Öğretmenlere yönelik eğitim ve gelişim programlarının desteklenmesi,

* Eğitim-öğretim konferans programlarının desteklenmesi,

 

5.      Kudüs’te eğitim-öğretim sektörü yararına ticari amaçlı bir vakfın kurulması projesi