Kurumsal

MİSYONUMUZ

Kudüslü vatandaşların kendi topraklarında kalmalarını sağlamak, kimlik ve kültürlerini korumak,

Kudüslü vatandaşların şehirdeki maddî / manevî miras haklarını ispat etmek,

Eğitim ve öğretimi desteklemek suretiyle Kudüslü vatandaşların düşünce ve kültürel kimliklerini korumalarını sağlamak,

Kudüslü vatandaşın ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak, üretim gücünü artıracak projeler yapmak,

Kudüslü vatandaşa gelişmiş tıbbî teknolojik aygıtlarla sağlık hizmetleri sağlamak,