HEDEFLERİMİZ

1. Kudüslü vatandaşları kendi topraklarında muhafaza etmek, kimlik ve kültürlerini korumak,

2. Kudüslü vatandaşların şehirdeki maddî / manevî miras haklarını ispat etmelerine yardımcı olmak,

3. Eğitim ve öğretimi desteklemek suretiyle Kudüslü vatandaşların düşünce ve kültürel kimliklerini korumalarını sağlamak,

4. Kudüslü vatandaşın ekonomik seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak, üretim gücünü artıracak projeler yapmak,

5. Kudüslü vatandaşlara gelişmiş tıbbî teknolojik aygıtlarla sağlık hizmetleri sağlamak,