Kurumsal

BAŞKANDAN

“Kudüs şehri bizlere Hz. Ömer’in emanetidir. Herkesi bu emanete sahip çıkmaya davet ediyoruz.”
Kudüs şehri Filistin’in atan kalbidir. Dinlerin ve medeniyetlerin beşiği, gözlerin çevrildiği ve gönüllerin
ulaşmak istediği diyardır. Bütün bu çatışmalar bu diyar içindir. Toprağına âşık olanlar uğruna canlarını feda
etmişler, ona bağlılıklarını açıkça göstermişlerdir. Orada kalmak isteyen herkes bedel ödemektedir. Azgın işgalci,
sadece orayı ele geçirmek için değil, aynı zamanda orada bulunan ağaç, taş ve tüm tarihi değer ve simgelere de
olanca düşmanlığıyla saldırmaktadır. Kudüslüleri haklarından mahrum etmekte ve onlara karşı saldırganlık ve
zulüm politikası uygulamaktadır. Azgın saldırganın bu tutumu karşısında Kudüslüler sabrın ve sebat etmenin
en görkemli ve en güzel duruşunu ortaya koymaktadırlar. İşgalcinin uyguladığı zorunlu göç politikasını
reddetmekte ve yine haklarının gaspı ve kutsal beldenin Yahudileştirilmesi politikalarına karşı yüksek bir sesle,
“Asla geri adım atmayacağım, asla susmayacağım ve asla pes etmeyeceğim!” nidaları ile sapasağlam duruşunu
ilan etmektedir.
Bugün işgal yönetiminin, Kudüs’ün tarihi simgelerini ve medeniyet değerlerini pervasızca değiştirme
çalışmalarıyla birlikte, uyguladığı emrivaki politikalardan dolayı Kudüslünün canı, malı, ailesi ve işi tehdit
altındadır. Kazdığı tünellerle, eski eserleri yıkarak, arazileri zorla gasp ederek, tarihi ve hakikatleri tahrif ederek
kutsal şehri İslami kimliğinden soyutlamaktadır. Özgürlüklere el koyarak, zulüm politikaları uygulayarak
Kudüslüleri göç etmeye zorlamaktadır. Ancak beyhude! Kudüslü, ne kadar ağır olursa olsun Kudüs için bedel
ödemeye hazırdır. Kudüs için sebat etmenin hikâyesi böyle başlar.
Kandil Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği (Kudüs Kandilleri), Kudüs’ün evlatlarının yaşadığı acıların
ortasında bir zorunluluk olarak doğmuştur. Kudüs’te güçlü kalabilmek için tüm ümmetin desteğine ihtiyaç
duyan vatandaşların sıkıntılarının hafifletilmesine katkıda bulunabilmek adına, her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duyulan bir zamanda zorunlu bir görev bilinciyle omuzuna yük almıştır. Kudüs Kandilleri Derneği
gerçekleştirdiği çok önemli dinamik projelerle kutsal şehri aydınlatmakta, vatandaşlarına umut vermektedir.
Ümmetin gayretkeş, hayırhah ve iyilikseverlerinin kendileriyle birlikte gönül gönüle olmaları Kudüslülerin
farkındalık ve güven duygularını artırmaktadır.
Bizimle yürüdükçe Kudüslülerin umutlarının sürekliliğine katkıda bulunmuş olacaksınız. Desteğiniz
kutsal şehrin karanlık gecelerini aydınlatmaya devam edecektir. Sizleri bu hayır ve iyilik yolunda bize katılmaya
davet ediyoruz. Allah’u Teâla’nın Vakıa Suresi 10 ve 11.ayetlerinde geçen, “İyilik işlemekte önde olanlar,
karşılıklarını almakta da önde olanlardır. İşte bunlar, Naîm cennetlerinde (Allah’a) en yakın olanlardır.” vaadini
unutmayınız. Kudüslü kardeşlerimizin kutsal şehirde kalmaları için destekleyelim. Hep birlikte şehrin
mukaddesat ve İslami medeniyet mirasını koruyalım.
                                                                                                                     Dr.Azmi ERKAN